* Handelsbetingelser for leje af baby boks

Handels- og leveringsbetingelser

Betingelser og vilkår for abonnementer fra Babyboks.dk
Ved købers godkendelse af køb hos Babyboks på hjemmesiden www.babyboks.dk, er køber bekendt med betingelser og vilkår for abonnementer og accepterer disse. Det skal bemærkes af køber, at følgende betingelser og vilkår accepteres af kunden, når der sker et køb af en babyboks/ leje af en baby boks hos babyboks.dk

Generelle Oplysninger
Juridisk navn: Babyboks.dk v/ Karina Zaar
Organisationsform: Hobbyselskab
Adresse: Prags Boulevard 38D, 4 th, 2300 København S
Email: babyboks@hotmail.com
Etableringsår: 01.06.2019

Priser
Det skal bemærkes, at alle angivne priser hos Babyboks.dk er inkl. moms. Babyboks.dk forbeholder sig retten til at ændre i de angivne priser ved trykfejl eller skattejusteringer. 

Priserne opgivet under leje af baby boks er prisen for et baby boks abonnement pr. måned.

Det skal bemærkes, at efterfølgende løbende månedlige betalinger vil blive opkrævet ved leje af baby boks.

Betaling
Når du bestiller et abonnement på leje af en baby boks på babyboks.dk, skal du forudbetale den første måneds medlemskab før din ordre er endelig.  

Vi sender en anmodning via Mobilpay når vi modtager din bestilling.

Løbende abonnementbetaling skal efterfølgende ske pr. d. 1 i måneden og der forudbetales derved for den kommende måneds abonnement. Vi sender en anmodning når betalingsfristen er overskredet. 

Børnetøjet
Ved leje af en baby boks, er det et abonnementet som indeholder den til en hver tid gældende børnetøjskollektion hos Babyboks.dk, som udvælges internt. De forskellige typer af bokse fremgår af hjemmesiden www.babyboks.dk. Babyboks.dk tager dog forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte fremgå af hjemmesiden. 

Forsendelse
Forsendelsen af Babyboks.dk pakken sker så modtagelsen er den dato, som kunden har valgt under MIN PROFIL.

Ombytte af boks

Du er altid velkommen til at sende tøjet retur, hvis størrelsen ikke længere passer barnet eller du blot ønsker en ny boks. Ved udskiftning og tilbagelevering, vil køber modtage en ny kollektion af børnetøj i den rette pasform.

Send boksen retur og udfyld formularen OMBYT BOKS
- Når boksen ombyttes, sendes den nye baby boks den førstkommende mandag efter modtagelse af tidligere boks. Forsendelsen sker med levering fra GLS eller DAO.

Babyboks betaler sendefragt og køber returfragt.

Fortrydelsesret
Abonnementet kan fortrydes inden 14 kalenderdage fra leveringsdatoen for den første levering, uden begrundelse. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag køber eller den af køber angivne tredjepart har modtaget børnetøjet i fysisk besiddelse. 

Meddelelse om fortrydelse skal sendes til babyboks@hotmail.com. Såfremt køber vælger at benytte sig af sin fortrydelsesret, skal dette fremgå tydeligt i mailen eller tydeligt i brevet sammen med pakken på postadressen:

Babyboks.dk/ v. Karina Zaar 
Prags Boulevard 38D
2300 København S

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Babyboks.dk tydelig meddelelse om dette.

Refundering
Hvis køber fortryder sit køb, får køber naturligvis det beløb som denne har indbetalt til Babyboks.dk retur. I tilfælde af en værdiforringelse, som køber hæfter for, fratrækkes denne i købsbeløbet. Såfremt køber benytter sin fortrydelsesret inden for den givne fortrydelsesfrist, refunderer Babyboks.dk alle betalinger modtaget fra køber i forbindelse med abonnementet, herunder leveringsomkostninger (med den leveringsform som Babyboks.dk tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Babyboks.dk har modtaget meddelelse om købers fortrydelse af abonnementet. Babyboks.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at køber ikke bliver pålagt yderligere gebyrer eller afgifter som følge af refunderingen. 

Babyboks.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Babyboks.dk har modtaget varen retur, med mindre køberen inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den til:

Babyboks.dk/ v. Karina Zaar 
Prags Boulevard 38D
2300 København S

Opsigelse
Medlemskabet er løbende og skal opsiges når du ikke ønsker det længere. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab til udløbet af en måned. Din opsigelse træder i kraft når vi modtager baby boksen retur fra dig og abonnementet lukkes ned ved udløb af indeværende måned. Bemærk, at der går 1-3 hverdage fra du indleverer boksen i en pakkeshop, til vi modtager den. Udfyld opsigelsesformularen her

Når abonnementet opsiges, skal tøjet/ boksen sendes retur senest ved månedens afslutning. Hvis tøjet ikke afleveres tilbage, vil der blive opkrævet 199 kr. pr. del for tøj fra luksus bokse og 299 kr. pr. del for tøj fra style bokse. 

Ejendomsretten
Den til enhver tid gældende børnetøjskollektion hos Babyboks.dk er Babyboks.dk´s ejendom, hvorfor køber gennem sit abonnement blot opnår brugsretten til børnetøjet og derfor ikke over for en tredjepart må forsøge tøjet solgt eller på anden måde søge at råde over denne.

Tilbagelevering af børnetøjet
Køber har ved udløbet af den pågældende abonnementsperiode, at tilbagelevere det fremsendte børnetøj i sin helhed. Dette betydende, at køber skal tilbagelevere alle børnetøjsdele, foruden den medsendte gave, som denne har eller i besiddelse af indtil udløbet af abonnementet. Tilbagelevering skal ske via fremsendelse. Køber kan dog beholde de dele, som køber ønsker, mod at blive opkrævet 199 kr. pr. del for tøj fra luksus boksen og 299 kr. pr. del for tøj fra style boksen.

Tilbageleveringen skal ske til Babyboks.dk på adressen:

Babyboks.dk/ v. Karina Zaar 
Prags Boulevard 38D
2300 København S

Købers ansvar for tøjet
Det skal bemærkes, at køber altid bærer ansvaret og risikoen for børnetøjet fra leverings- og frem til tilbageleveringstidspunktet. Skulle det gøre sig gældende, at det udleverede børnetøj, skulle være bortkommet eller på anden måde gået i stykker, vil køber blive opkrævet 199/ 299 kr. pr. del, som svarer til køb efter abonnementsperioden. 

Køber holdes ikke ansvarlig for et almindeligt slidtage og ved sædvanlig anvendelse af børnetøjet. Det skal dog understreges, at køber kan holdes ansvarlig, såfremt det fremsendte tøj er plettet, gået i stykker eller på anden måde bortkommet, i de tilfælde der måtte falde uden for hvad der måtte forstås ved almindelig anvendelse. 

Sælgers ophævelse af medlemskab
Det skal bemærkes, at Babyboks.dk kan vælge at ophæve abonnementet med øjeblikkelig virkning, såfremt denne væsentligt misligholder sine forpligtelser med Babyboks.dk (som beskrevet i betingelserne og vilkårene for abonnementer), dette værende i situationer hvor:

  1. Køber udebliver med betaling i mere end 5 dage fra forfaldstidspunktet af det pågældende abonnement. 
    ii.Køber forsømmer sin tilbageleveringspligt, da denne ikke tilbageleverer det fremsendte børnetøj i sin helhed, dette også gældende eventuelt tøjvedhæng. Denne forsømmelse vedrører både løbende tilbageleveringspligt og ved udløbet af abonnementsperioden.
    iii. Køber forsømmer sit ansvar for vedligeholdelse af det fremsendte børnetøj. 
    iv. Køber har solgt eller forsøgt solgt det fremsendte børnetøj, herunder pantsat tøjet.

Såfremt Babyboks.dk ser sig nødsaget til at ophæve abonnementet med køber, skal Babyboks.dk give køber en frist på minimum 14 dage, til at køber kan udbedre eller rette op på handlinger i strid med betingelserne og vilkårene for abonnementet. Fristen finder dog kun anvendelse, såfremt Babyboks.dk vurderer, at den pågældende situation kan genoprettes.

Købers pligt ved ophævelse
Skulle det være tilfældet, at abonnementet med køber ophæves, dette værende på baggrund af et af misligeholdelse, er køber forpligtet til at betale for følgende tilfælde: 

i. I tilfælde betalingsmisligholdelse, er køber forpligtet til at betale forfaldne pengekrav, herunder eventuelle rykkere og påløbne renter.
ii. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af sin vedligeholdelsespligt af det fremsendte børnetøj, er køber forpligtet til at skulle erstatte tøjets fulde værdi. Vurderingen af købers vedligeholdelsespligt vil tage udgangspunkt i betingelser og vilkår for abonnementer.

Klageadgang
Såfremt køber vil klage over sit køb, skal denne rette henvendelse til babyboks@hotmail.com. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan køber indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Telefon 41 71 50 00

Force Majeure
Det gør sig gældende, at Babyboks.dk ikke er ansvarlig for opretholdelse af sine forpligtelser for vilkår og betingelser for abonnementer og gavekort, såfremt der er tale om en hændelse, som Babyboks.dk ingen indflydelse har på, og som ikke kan forudsiges.

Information om databeskyttelse
For at køber kan indgå aftale med Babyboks.dk, skal følgende oplysninger oplyses: 

i. navn 
ii. adresse 
iii. telefonummer
iv. emailadresse
Alle personlige oplysninger, som oplyses i forbindelse med køb hos Babyboks.dk, vil blive anvendt i til behandling af købers bestilling. Dette gælder oplysninger om købers navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Når der indsamles personoplysninger via hjemmesiden, sikres det altid at det sker ved afgivelse af købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Såfremt køber oplyser Babyboks.dk om dennes kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse, godkender køber at denne kan kontaktes vedrørende sin ordre. 
Personoplysningerne registreres hos Babyboks.dk slettes når kundeforholdet ophøre.
Oplysninger afgivet til www.babyboks.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Babyboks.dk opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og transmitterer ej heller kundeoplysninger krypteret. 
Køber har altid ret til at få oplyst, hvilket persondata der findes på køber hos Babyboks.dk, samt hvordan disse anvendes.

Det skal bemærkes af køber, at www.babyboks.dk anvender cookies. Ved anvendelse af Babyboks.dk´s hjemmeside, godkender køber virksomhedens persondatapolitik. 

Ændringer af betingelser og vilkår
Det gør sig gældende, at Babyboks.dk forbeholder sig enhver ret, til enhver tid at ændre i betingelserne og vilkårene for abonnementerne og gavekortene. Ligeledes tager Babyboks.dk forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden www.babyboks.dk. Køber skal i denne sammenhæng bemærke, at ændringer eller tilføjelser vil fremgå af hjemmesiden www.babyboks.dk, hvorfor det er vigtigt køberen, at denne regelmæssigt holder sig opdateret. Såfremt der skulle ske ændringer af væsentlig betydning for abonnementer og vilkår, vil disse blive oplyst til køberen på dennes mailadresse. Væsentlige ændringer vil først finde anvendelse efter 3 måneder fra meddelelsen er sendt og denne har accepteret disse til Babyboks.dk. Skulle have køber have indsigelser mod den pågældende ændring, vil den pågældende aftale med køber ophøre, hvorfor manglende abonnementsperioder eller ubrugte gavekort vil blive refunderet.